Archiv článků | Literátské bratrstvo dnes

 
 
 
 

Na úvod » Archiv článků

Archiv článků

Lætentur cæli et exsultet terra ante faciem Domini

Všem bratrům, sestrám a milým, kteří přání přijmout chtějí, přejeme k svátkům Narození Páně vše dobré

Více »

 
 

Adventní mše sv. v klášterním kostele na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích

Dne 2. 12. 2009 se uskutečnila večerní bohoslužba - mše sv. s rorátními zpěvy.

Více »

 
 

Adventní mše sv. v kostele sv. Jakuba v Prachaticích

Dne 1. 12. 2009 byla sloužena mše sv. v kostele sv. Jakuba v Prachaticích.

Více »

 
 

VENI, DOMINE

Malé adventní zastavení

Více »

 
 

MAGNIFICAT

Zvukový záznam části slavnostních nešpor u příležitosti žehnání netolických varhan u sv. Václava.

Více »

 
 

VÁNOČNÍ SVÁTKY 2009

Zvukové záznamy z vánočních svátků v roce 2009.

Více »

 
 

O sv. Janu Prachatickém mešní píseň

Pouť v Prachaticích 19. 6. 2010

Více »

 
 

MŠE SV. v kostele Obětování PM v Českých Budějovicích 27. 6. 2010

27. 6. 2010 v 16.00, České Budějovice, kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí

Více »

 
 

Poutní mše ke cti sv. Jana Prachatického 19. 6. 2010

V sobotu 19. 6. 2010 proběhly v prachatickém kostela sv. Jakuba Většího oslavy výročí 150 let od smrti prachatického rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna.

FOTOGALERIE

Více »

 
 

Tridentská mše sv. v Českých Budějovicích

V neděli 25. 4. 2010 proběhla v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích slavná mše sv. sloužená v mimořádném ritu.

Více »

 
 

Hudba na kůru sv. Václava v Netolicích

Pavel Josef Vejvanovský SONATA VESPERTINA
Jiří Churáček MAGNIFICAT

Více »

 
 

Ze SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA v Netolicích v roce 2009

Jiří Churáček MISSA Beatus vir, qui timet Dominum pro dva hlasy, fagot, smyčce a varhany.
Písně Adama Michny z Otradovic a jiné duchovní písně.

Více »

 
 

Biřmování na Zbraslavi

16. 5. 2010 bylo při mši sv. 7. neděle velikonoční udíleno otcem arcibiskupem Dominikem Dukou biřmování.

Více »

 
 

Letáček O sv. Janu Prachatickém