Zvukový a obrazový archiv | Literátské bratrstvo dnes

 
 
 
 

Na úvod » Zvukový a video archiv » Zvukový a obrazový archiv

A. Michna z Otradovic: O nerozdílné TROJICI SVATÉ

Adam Michna z Otradovic: O nerozdílné Trojici Svaté (Svatoroční muzika, 1661)

Ó nevymluvná DOBROTO Božská!
Ty všechno opatruješ, ty chráníš a obživuješ.
Pokrm i oděv dáváš, v své bytnosti zachováváš.

Ó předivná PROZŘETEDLNOST Božská!
Propast jsou Tví soudove, divní, však jistí cílove.
Všechno dobře spravuješ, v svém řízení nechybuješ.

Ó hrozná hříšným SPRAVEDLNOST Božská!
Všeckoť se Tebe bojí, před Tebou sotva obstojí
dobrý a spravedlivý, neutečeť člověk hříšný.

Ó nesmírná DOBROTIVOST Božská!
Ty člověka hříšného, z hříchův se kajícího
milostivě přijímáš, nepravosti světa snímáš.