Literátské bratrstvo dnes

 
 
 
 

Vítejte na stránkách Literátského bratrstva u kůru kostela sv. Václava v Netolicích

„Protož my tomu z mnohých porozuměvše, kterak ve všech téměř království Českého městech od času dávného to za obyčej se zachovává, že pro česť a slávu věčné a sv. Trojice a blah. vždy Panny Marie, matky Boží i všech Svatých každou neděli a každý den sváteční, pořádně vyměřených Svatých a Světic Božích všickni ti, kteříž 
u m ě n í m  l i t e r n í m  a  z p í v á n í m  j s o u  v y u č e n i  k zpívání služby mše sv. se scházeti musejí a to ne náhodně, ale právem nějakým ustanoveným…“

Vilém z Rožmberka, Privilegium literatorum…, 1569

Více »

QUIA PULVIS ES, ET IN PULVEREM REVERTERIS

CINERUM DIES

Adam Michna z Otradovic: Kytka aneb snopček myrhový. Aneb O umučení Páně

Zvukový záznam z z kostela sv. Václava v Netolicích (2009).

 

A. Michna Kytka aneb snopček myrhový. Aneb O umučení Páně
 
S Kristem trpícím a umirajícím SPOLEČNOST 1
 
S Kristem trpícím a umirajícím SPOLEČNOST 2
 
 

Žalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC

Je strhující, jak se Michna něžně a s úžasně nadčasově vyjádřenou úctou dotýká tak jemných koutků lidské duše, že o nich v brutalitě „moderní doby“ už skoro ani nevíme. Jde o echo tichounkého volání neměnné Boží krásy; a schopnost ho slyšet je tak silně a zároveň jakoby s ostychem do nitra člověka vtištěna, až se tají dech. Mnozí na tento hlas už zapomněli, dokonce říkají, že žádný hlas už není (žijeme přece v 21. století), ale to není pravda; je jenom přehlušen, stále nás volá – volá z místa vedle srdce, z místa, které každý z nás zná – a s pokornou trpělivostí čeká, až ho zaslechneme. Stále zní – díky Bohu – v člověku každého věku a zdá se, že v našich dětech se začíná ozývat sebevědoměji.

Více »