Archiv článků | Literátské bratrstvo dnes

 
 
 
 

Na úvod » Archiv článků

MAGNIFICAT

Zvukový záznam části slavnostních nešpor u příležitosti žehnání netolických varhan u sv. Václava.

Velebí má duše Hospodina…

Jiří Churáček MAGNIFICAT

Chrámová árie komponovaná v září a říjnu 2009 pro nešpory v kostele sv. Václava v Netolicích

Magnificat z večerních chval v říjnu 2009.

Iva Hošpesová SOPRÁN

Vladislav Borovka HOBOJ

 
 


 

Letáček O sv. Janu Prachatickém